برنامه کنفرانس

 

عَلَّمَ الاِنسانَ ما لَم یَعلَم

برنامه دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس

24 بهمن 1400

 

*در صورتی که جدول برنامه کنفرانس در سیستم شما به درستی نمایش داده نمی شود، برای دانلود آن اینجا کلیک کنید.

تلاوت قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی

افتتاحیه

8:00-8:30

سخنرانی دکتر جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور
سخنرانی دکتر محمد سرور معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور
سخنرانی دکتر رضا دهقان پور معاون توسعه، مدیریت منابع و پشتیبانی
سخنرانی دکتر فرهاد حیدری دبیر علمی همایش
اعضای پنل: دکتر حسن نوری ساری، دکتر اصغر جعفری روحی

پنل

سکته مغزی

9:15 - 8:30

ارائه مقاله : شایان علیجان پور / نگاهی به برنامه مشترک شبکه سکته مغزی از راه دور؛ حلقه گمشده در مدیریت کد سکته مغزی
اعضای پنل: دکتر فرهاد حیدری، دکتر سید نادر نقیبی، دکتر احسان مدیریان

پنل

احیای قلبی ریوی

10:00 9:15

ارائه مقاله : صونا زینال زاده / بررسی تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی به سه روش مبتنی بر سناریو، الگوی مشارکتی بر دانش احیای پایه و پیشرفته تکنسین های فوریت های پزشکی
استراحت و پذیرایی 10:30-10:00
اعضای پنل: دکتر فرزاد رحمانی، دکتر سهیل سلطانی، دکتر هومن رفیعی

پنل تروما

11:15 10:30

ارائه مقاله : مه ناز محمد خانی/ بررسی شاخصGAP برای پیش بینی مرگ و میر مصدومین تصادفات رانندگی در کرمانشاه
دکتر رحیم علی شیخی/ اجرای برنامه آموزشی به روش آبشاری بر افزایش آمادگی پرسنل عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی استان چهار محال و بختیاری

ارائه مقالات

12:15 11:15

محمد رضا آزاده / بررسی پیامد مصدومان اورژانس هوایی و زمینی در سوانح ترافیکی

همسان سازی نمره تمایل

جلال برنا / اثر بخشی مقایسه ای مدیریت راه هوایی در مراقبت های پیش بیمارستانی

یک کارآزمایی بالینی

ناهار و نماز 13 - 12:15

عَلَّمَ الاِنسانَ ما لَم یَعلَم

 

برنامه دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس

24 بهمن 1400