×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 263
نکات ایمنی

نکات ایمنی

آسانسور یکی از وسایلی  است که در صورت خرابی می‌تواند جان مسافران را به خطر بیاندازد. در گذشته خطرات استفاده از آسانسور بیشتر به مسافران هتل ها یا کارکنان و مراجعین شرکت ها و ساختمانهای اداری مربوط می شد اما امروزه با گسترش برج سازی در شهرها و سکونت چمع کثیری از شهروندان در این ساختمانها، آمورش نکات ایمنی به هنگام استفاده از آسانسور و آگاهی از اقدامات اولیه برای مدیریت حوادث و سوانح احتمالی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
کشور ما ایران که روی کمربند زمین لرزه ای فعال آلپ – هیمالیا قرار گرفته است، از مناطق زلزله خیز دنیا محسوب می شود و هر چند گاه یکبار زلزله ای مخرب در بخشهای مختلف آن روی می دهد و خسارات شدید و جبران ناپذیری را بر جای می گذارد. به همین جهت آموزش نکات ایمنی و آمادگی در برابر این پدیده، نقش چشمگیری در کاهش صدمات ناشی از آن خواهد داشت.