کاربر گرامی

اطلاعات این بخش مختص کارکنان سازمان اورژانس کشور می باشد و ورود به آن تنها از طریق وارد کردن شماره پرسنلی و گذروازه اختصاصی امکان پذیر خواهد بود.

   ورود   

  ورود 

 

 

معاونت آموزشی همگانی، مهارتی و اعتبار بخشی

پویش دائمی ایده های اورژانسی

Image is not available
Image is not available

معرفی ایده های برتر، خلاقیت ها، اختراعات و نوآوری ها
در حوزه امدادرسانی، فوریت های پزشکی و
خدمات سازمان اورژانس کشور

Slider