اداره آمبولانس خصوصی، زیر مجموعه‌ای از معاونت فنی و عملیات سازمان اورژانس است که وظیفه نظام مند نمودن تشکیل مراکز خدمات آمبولانس خصوصی، شفافیت و استانداردسازی فعالیت‌های این مراکز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه سلامت (انتقال ایمن بیماران ) را بر عهده دارد . مرکز آمبولانس خصوصی به صورت شبانه‌روزی و طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وسازمان اورژانس کشور فعالیت می‌کند.

 

مراکز خدمات آمبولانس خصوصی، سه وظیفه دارند:


۱. انتقال ایمن بیماران
۲. استقرار در مراسم خاص
۳. استقرار در مراکز بهداشتی، درمانی و غیردرمانی

 

گزارش اقدامات اداره آمبولانس خصوصی سازمان


۱. تدوین و ابلاغ تعرفه مصوب مراکز خدمات آمبولانس خصوصی سالیانه به دانشگاه‌های علوم پزشکی
۲. تدوین و ابلاغ آیین‌نامه بازنگری شده تأسیس مراکز آمبولانس خصوصی در سال۱۳۹۷ به دانشگاه‌های علوم پزشکی
۳. مجوز صدور کارت معاینه طبی استاندارد آمبولانس‌ها
۴. صدور پروانه بهره‌برداری متقاضیان تاسیس مرکز آمبولانس خصوصی
۵. صدور موافقت اصولی برای متقاضیان تاسیس مراکز آمبولانس خصوصی
۶. تهیه وتوزیع برچسب سلامت برای ساماندهی فعالیت آمبولانس‌های مجاز و جلوگیری از فعالیت آمبولانس‌های فاقد مجوزهای قانونی در سطح کشور
۷. بازدید ازمرکز آمبولانس خصوصی وپیگیری برای رفع نواقص و مشکلات مشاهده شده
8. .تمدید پروانه بهره برداری مراکز آمبولانس خصوصی

62 بازدید
|