خیراندیش گرانقدر

این بخش حاوی شرح مختصری است از نیازهای سازمان اورژانس کشور و معرفی نیکوکاران عزیزی که با تامین این نیازها نقشی حیاتی در ارائه خدمات هرچه بهتر به مصدومین و بیماران دردمند ایفا نموده اند.

با این امید که  همراهی شما نیکوکار گرانقدر

گامی باشد برای کاستن از آلام یک بیمار دردمند  یا  قدمی برای نحات یک زندگی

* * *