کاربر گرامی

در این صفحه اطلاعات مربوط به فرایند درخواست پروانه تاسیس آمبولانس خصوصی در دسترس شما می باشد. برای آگاهی از جزییات این فرایند روی لینک مورد نظر کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرایند تاییدیه صدور پروانه آمبولانس خصوصی توسط دانشگاه

 

 

 

 

پاسخ به سوالات رایج

 

               

1-      آیا در مرحله موافقت اصولی مراکز مجاز به فعالیت میباشند؟

پاسخ:تمامی متقاضیان تاسیس مرکز آمبولانس خصوصی براساس آیین نامه تاسیس در مرحله موافقت اصولی مجاز به فعالیت نمی باشند وفعالیت صرفا پس از صدور پروانه های قانونی بهره برداری و مسئولین فنی می باشد

2-      آیا مراکز آمبولانس خصوصی مجاز به انتقال بیمار به شهرستان ها هم می باشند؟

پاسخ:بله امکان انتقال بیمار توسط مراکز براساس وظایف مراکز به شهرستانها وجود دارد.

3-      آیا امکان عقد قرارداد با مراکز درمانی برای آمبولالنس خصوصی وجود دارد؟

پاسخ : بله مراکز میتوانند از ظرفیت بالای 2 دستگاه آمبولانس خود برای عقد قرارداد با مراکز درمانی استفاده نمایند.

4-      آیا مراکز آمبولانس خصوصی میتوانند حمل متوفی انجام دهند؟

پاسخ: خیر این مراکز فقط مجاز به انتقال بیمار می باشند.

5-      آیا پس از اتمام تاریخ موافقت اصولی امکان تمدید آن وجود دارد؟

پاسخ: بله پس از اتمام تاریخ موافقت اصولی با درخواست موسس برای یکبار وبه مدت یکسال امکان تمدید وجود دارد.

6-      معیار دریافت هزینه انتقال بیماران توسط مراکز آمبولانس خصوصی چونه می باشد؟

پاسخ:دریافت هزینه ارائه خدمات توسط مراکز آمبولانس خصوصی براساس تعرفه مصوب وابلاغی می باشد وتمام مراکز باید تعرفه مصوب را در کابین عقب آمبولانس ودر معرض دید نصب نمایند.

7-      شماره تلفن شکایات از مراکز آمبولانس خصوصی چه شماره ای می باشد؟

پاسخ: برای ارائه انتقادات و پیشنهادات و رسیدگی به شکایات آمبولانس خصوصی در حال حاضر شماره 190 می باشد.

8-      آیا امکان اخذ پروانه بهره برداری آمبولانس خصوصی بصورت الکترونیکی می باشد؟

پاسخ:بله تمامی مراحل اخذ مجوز بصورت الکترونیکی واز طریق سامانه صدور پروانه های وزارت بهداشت انجام میشود.

9-      درصورتی که متقاضی رمز عبور خود را و همچنین ایمیلی که با آن در سامانه ثبت نام نموده را فراموش کند چه اقدامی باید صورت پذیرد ؟

پاسخ : به دانشگاه مراجعه می نماید و رییس اداره ایمیل ایشان را تغییر میدهد

10-  در فرآیند افزایش بخش چه درخواست هایی را می توان همزمان ارسال نمود؟

پاسخ : درخواست بخش های تفویض نشده است را نمی توان همزمان با بخش های تفویض شده درخواست نمود . درخواست های بخش بستری را نمی توان با سایر بخش ها ارسال نمود بخش های نیازمند موافقت اصولی و قراردادتاسیس را نمیتوان در یک درخواست ارسال نمود.

11-  چه زمان باید درخواست تمدید موافقت اصولی را ارسال نماییم؟

پاسخ: دو ماه قبل از به پایان رسیدن اعتبار پروانه

12-  چه زمان باید درخواست تمدید پروانه ها ی بهره برداری و مسئول فنی را ارسال نماییم؟

پاسخ: دو ماه قبل از به پایان رسیدن اعتبار پروانه

13-  گزارش پیشرفت کار شامل چه چیزی است؟

پاسخ: مستندات پیشرفت کار مدارکی است که نشان دهنده اقدامات مثبت صورت گرفته در جهت تکمیل مراحل بهره برداری می باشد. این مدارک ،مستندات خرید یا اجاره ملک، ساخت و آماده سازی فضاها، تاییدیه های نظارتی کسب شده از مراجع ذیصالح ،مستندات سفارش و خرید تجهیزات و ... را شامل می گردد.