فراخوان

با عنایت به اعلام نتایج آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی موضوع آزمون استخدام پیمانی مورخ 24 بهمن ماه 99، ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان محترم (یک برابر ظرفیت رشته های بدون مصاحبه و سه برابر ظرفیت رشته های با مصاحبه) و با عنایت به اطلاعات خوداظهاری ثبت شده شرکت کنندگان درآزمون استخدامی سازمان اورژانس کشور درپرتال سازمان سنجش آموزش کشور، به اطلاع می رساند رشته های شغلی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، مسئول خدمات مالی و کارشناس تجهیزات پزشکی، مدارک و تصویر آن را به شرح ذیل و اطلاعات مندرج در دفترچه آزمون از تاریخ 25 اسفند 99 لغایت 20…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.