فراخوان

سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور در نظر دارد فراخوان کلیه امور مربوط به خدمات عمومی- تاسیسات و خدمات اداری خود را به شماره (سیستمی) 2002030223000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد.متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ( به صورت بر خط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل…
واحد مشارکت های مردمی سازمان اورژانس کشور با انتشار فراخوان مشارکت، خیراندیشان و نیکوکاران سراسر کشور را به همکاری برای کمک به این سازمان برای ارائه خدمات هر چه بهتر به بیماران، مصدومین و نیازمندان دعوت کرد. متن فراخوان به شرح زیر است:   وعدالله الذین آمنو و عملوا الصالحات لهم مغفره و اجر عظیم ( خداوند به آنها که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند وعده آمرزش و پاداش عظیمی داده است .) سوره مائده آیه 19 برادر و خواهر نیکوکار " دست در دست هم دهیم به مهر " آیا می دانید مردم نیک اندیش و…

معرفی ستارگان حیات 1400

سه شنبه, 21 ارديبهشت 1400 04:49
فهرست اسامی همکاران برگزیده واحد فنی در سال 1400 (ستارگان حیات 1400) منتشر شد.