معرفی ستارگان حیات 1400

سه شنبه, 21 ارديبهشت 1400 04:49

فهرست اسامی همکاران برگزیده واحد فنی در سال 1400 (ستارگان حیات 1400) منتشر شد.

 کمیته مرکزی ستارگان حیات، پس از برگزاری جلسات متعدد برای ارزیابی مستندات مربوط به فعالیت های همکاران معرفی شده توسط مراکز اورژانس دانشگاهی، 12 نفر از عزیزانی را که موفق به کسب بالاترین امتیازات شده بودند به عنوان نفرات برگزیده سال 1400 در حوزه فنی انتخاب و معرفی کرد. شش نفر از واحد عملیات، سه نفر از واحد پاسخگویی تماس و سه نفر از واحد اعزام و راهبری، موفق به کسب عنوان ستاره حیات 1400 شدند.

اصول اولیه لازم برای پیوستن به کسوت مقدس همکاران واحد فنی سازمان اورژانس کشور در زمینه های مختلف اخلاقی، حرفه ای و فنی از مهمترین موارد مورد نظر در جدول امتیاز بندی ستارگان حیات می باشد.

از جمله ملاک های موثر در این راستا می توان به سابقه کاری، موارد احیای موفق، موارد زایمان موفق، فعالیت های آموزشی پژوهشی و فعالیت های فرهنگی ورزشی اشاره کرد.

همچنین برخورداری از حسن خلق، امانتداری ، روحیه ایثار، پایبندی به نظم و انظباط سازمانی و خلاقیت در انجام وظایف نیز از جمله موارد موثر در این انتخاب بوده است.

فهرست اسامی نفرات برگزیده و میزان امتیازات کسب شده توسط این عزیزان به شرح زیر است.

 

واحد عملیات

 

نفر اول - سعید عابدی

ستاره حیات مرکز اورژانس پیش بیمارستانی فسا

60/5 امتیاز

 

نفر دوم - محمدصادق معصومی

ستاره حیات مرکز اورژانس پیش بیمارستانی اراک

54 امتیاز

 

نفر سوم - امین غلامی عبدی

ستاره حیات مرکز اورژانس پیش بیمارستانی همدان

51 امتیاز

 

نفر چهارم - امیر دهقان اشکذری

ستاره حیات مرکز اورژانس پیش بیمارستانی یزد

47 امتیاز

 

نفرپنجم - کریم جوانمردی

ستاره حیات مرکز اورژانس پیش بیمارستانی ارومیه

44 امتیاز

واحد پاسخگویی تماس (115)

 

نفر اول - زهرا رییسی نافچی

ستاره حیات مرکز اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان

52/25 امتیاز

 

نفر دوم - عالیه بنی اسدی

ستاره حیات مرکز اورژانس پیش بیمارستانی بیرجند

52 امتیاز

 

نفر سوم - فرشته شریعتی

ستاره حیات مرکز اورژانس پیش بیمارستانی یزد

48 امتیاز

 

 

 

واحد اعزام و راهبری (800)

 

نفر اول - سید ابوالقاسم سلطانی

ستاره حیات مرکز اورژانس پیش بیمارستانی مشهد

43 امتیاز

 

نفر دوم - حسن رضا خالقی

ستاره حیات مرکز اورژانس پیش بیمارستانی بیرجند

41 امتیاز

 

نفر سوم - سید حجت حاتمی

ستاره حیات مرکز اورژانس پیش بیمارستانی بجنورد

31 امتیاز