در این بخش آیین نامه و دستورالعمل های کشوری برای مقابله با بحران در دسترس شما قرار خواهد گرفت. برای مشاهده هریک از موارد روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

- آیین نامه اجرایی بند چ ماده 13

- سند ملی مدیریت رسانه ای بحران

- شاخص های عملکرد نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران

- دستورالعمل تدوین استانداردهای عملکردی و عملیاتی امدادرسانی

- شیوه نامه هماهنگی دستگاه های موضوع ماده دو قانون مدیریت بحران کشور

- برنامه ملی آمادگی و پاسخ

- برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح

- برنامه ملی بازسازی و بازتوانی

- آیین نامه جذب و هدایت کمک های خارجی

- سند مشارکت تشکل های مردمی در شرایط بحران

- آیین نامه فداکار خدمت

- آیین نامه نحوه تامین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات

- آیین نامه اجرایی بند س ماده 14 قانون مدیریت بحران

- دستورالعمل کشوری راه اندازی مراکز اقامتی سلامت ( ایزولاسیون و قرنطینه ) در همه گیری کووید-19

- دستورالعمل و راهنمای تشکیل تیم عملیات ویژه فوریت های پزشکی در حوادث و سوانح

- دستورالعمل ملی سطح بندی حوادث و سوانح در نظام سلامت

- چارچوب پاسخ ملی سلامت - سطح حادثه E2 و E1

- چارچوب پاسخ ملی سلامت - سطح حادثه E2 (سطح ملی )

- چارچوب پاسخ ملی سلامت - سطح حادثه E3 (سطح ملی و بین المللی)

- دستورالعمل اجرایی استان های معین، پیشتاز و جانشین در کلان شهر تهران

- بخشنامه آمادگی در مواجهه با سیلاب ها

- بخشنامه آمادگی در مواجهه با زمین لرزه ها