این بخش حاوی پوسترها و جزوه های آموزشی در زمینه توصیه های بهداشتی در زمینه برخی بیماری هاست. برای مشاهده هر مورد روی گزینه مربوطه کلیک کنید.

 

آشنایی با هاری و راه های کنترل آن

آشنایی با بیماری های مشترک انسان و دام